Sản xuất và Thi công

BECONI sản xuất và thi công sản phẩm mỹ thuật, kỹ thuật theo nhiều nguyên liệu khác nhau. Ứng dụng công nghệ in 3d tạo mẫu nhanh và các công nghệ sản xuất cao cấp để tạo ra những sản phẩm tốt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Sản xuất sản phẩm Composite

  • Sản phẩm Composite thông thường

  • Sản phẩm Composite chống cháy

Sản xuất sản phẩm Polyresin

Sản xuất sản phẩm bột đá

Sản xuất sản phẩm FRP

Sản xuất sản phẩm Xi măng đá mài

Sản xuất sản phẩm Silicon

Sản xuất sản phẩm PU